Podopieczni

Stowarzyszenie Tur Borówka współpracuje głównie z osobami zamieszkującymi w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej-Wsi. Poprzez nasze działania chcemy dbać o ich szeroko pojęty rozwój. Dużą wagę przywiązujemy do dbałości o zdrowie, a zwłaszcza o sprawność fizyczną naszych podopiecznych, między innymi pomagając im realizować ich pasję, jaką jest bieganie. Staramy się również wspierać ich rozwój kulturalny, duchowy, umysłowy, emocjonalny czy społeczny, umożliwiając im udział w warsztatach, wyjściach do instytucji kultury czy wspólnych wyjazdach.