Władze

Zarząd:

Aleksandra Samira-Gajny – Prezes Zarządu

Barbara Górecka – Wiceprezes Zarządu 

Alicja Piasecka – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Kowalski

Iwona Kowalska

 

Stowarzyszenie TUR BORÓWKA – zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457652, REGON 243237113,