Cztery pory roku z lasem

 

Projekt „Cztery pory roku z lasem” powstał w ramach współpracy Stowarzyszenia Tur Borówka i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i jest ważną częścią składową projektu „Odkrywamy świat”.

 

 

Dzięki niemu, nasi podopieczni wyjeżdżają raz na kwartał (kolejne pory roku) do któregoś z Nadleśnictw znajdujących się na terenie RDLP w Katowicach, by tam poznawać specyfikę danego regionu, pracy leśników, poszerzać swoją wiedzę z zakresu przyrody i ekologii. Projekt wystartował w maju 2014 roku spotkaniem w Nadleśnictwie Katowice. Zamknięcie projektu nastąpiło w 2021r.