Odkrywamy świat

Odkrywamy świat„Odkrywamy świat” to projekt, na który składa się szereg działań (projektów)  mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym, przebywającym na stałe w placówce opiekuńczej jaką jest Ośrodek w Borowej Wsi, integrację ze światem zewnętrznym,  poznawanie otaczającej rzeczywistości, możliwość zmierzenia się z barierami zewnętrznymi oraz pomoc w oswajaniu się z nimi i pokonywaniu ich.

 

 

 

W ramach projektu „Odkrywamy Świat” organizowane są wyjazdy turystyczno-rekreacyjne, rehabilitacyjne, wizyty w instytucjach kultury – teatrach, muzeach, kinach różnego rodzaju spotkania.  Wśród działań w ramach tego projektu, ważną rolę odgrywają zwłaszcza wyjazdy lecznicze i edukacyjne. Wyjazdy lecznicze organizujemy corocznie do Sanatorium Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, dzięki życzliwości i wsparciu tamtejszej dyrekcji.